Tuesday, May 1, 2012

Disčerge - 3 stvari sa stare probe

Litra, Pank Pankerima, Kopije, naš projekt iz devedesetih, nismo nikad svirali uživo, samo u prostu za svoj gušt. Od Disčergi je i stvar Pank Pankerima koju je kasnije preuzeo Fight Back. Text za stvar Moral od Nonsense je napisan prvo za stvar Kurva od Disčergi, ali to nemam. Isto snimljeno na kazetofon, skroz sirovo, nismo imali gitaristu, samo bas na distorziju.

Disčerge

No comments:

Post a Comment